Οι υπηρεσίες μας


Οι απαιτήσεις που υπαγορεύει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και η εμπειρία που αποκομίσαμε από τη συνεργασία μας με ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων διαφόρου μεγέθους και επαγγελματικού προφίλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ακόλουθου καταλόγου υπηρεσιών που παρέχονται από το μεταφραστικό γραφείο μας:

Μεταφραστικές υπηρεσίες

  • Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες
  • Εξειδικευμένες μεταφράσεις κειμένων διαφόρων θεματικών περιοχών
  • Μετάφραση των προς υποβολή εγγράφων στα Γενικά Προξενεία Ρωσίας, Ουκρανίας και Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Μετάφραση τίτλων σπουδών (πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)  για αναγνώριση στην Ελλάδα (που υποβάλλονται προς Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ο.Ε.Ε.Κ., Ι.Τ.Ε.)
  • Μετάφραση εγγράφων για εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Μετάφραση συμφωνητικών και συναφών εγγράφων (πρόσθετες/συμπληρωματικές συμφωνίες, προδιαγραφές/πρότυπα, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ.)
  • Μετάφραση διαδικτυακών τόπων

Η συνεργασία μαζί μας είναι ασφαλής και συμφέρουσα, χωρίς να σας δημιουργεί προβλήματα! Οι προσιτές τιμές μας και η φιλική διαπραγμάτευση των χρεώσεων και οι ακριβείς προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα αποτελούν τις βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας μας και εγγυώνται την επιτυχία!

Οι βασικοί τομείς της μεταφραστικής εμπειρογνωμοσύνης του γραφείου μας: χρηματοπιστωτικός, οικονομικός, τεχνικός, νομικός, ιατρικός, φαρμακευτικός, εμπορικός, μάρκετινγκ, επιχειρήσεις, διπλωματία , επιστήμη, λογοτεχνία, εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης, ιστοσελίδες, ασφαλιστικά έγγραφα, βιομηχανίες τουρισμού και αερομεταφοράς