Συνεργασία


Το Μεταφραστικό Γραφείο Electra Translations δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από τα τέλη του 2000 προσφέροντας πλήρες φάσμα μεταφραστικών υπηρεσιών, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες, επεκτείνοντας συνεχώς το εύρος των συναφών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εξάλλου, βεβαιωθήκαμε ότι οι στόχοι της σύγχρονης επιχείρησης δεν περιορίζονται στην κατάκτηση της τοπικής αγοράς και, για αυτό το λόγο, προσπαθήσαμε να κινηθούμε και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στη διάρκεια της ζωής του γραφείου μας, απολαμβάνουμε αξιόπιστη συνεργασία με πολλές γνωστές εταιρείες σε διάφορες  Ευρωπαϊκές χώρες