Πρόσθετες υπηρεσίες


 • Δημιουργία διαδικτυακών τόπων
 • Σύνταξη/Παρουσίαση/Επιμέλεια/Διόρθωση και μορφοποίηση εγγράφων
 • Εταιρική αλληλογραφία
 • Πιστοποιήσεις/Επικυρώσεις από δικηγόρο και τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο
 • Συμβουλές για απόκτηση και ανανέωση Άδειας Διαμονής στην Ελλάδα
 • Ερωτήματα  που αφορούν την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση)
 • Νομικές και Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
 • Γραμματειακή υποστήριξη στην αγορά και πώληση ακινήτων με προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων
 • Λογιστικές Υπηρεσίες (А.Ф.М., εκκίνηση και κλείσιμο επιχειρήσεων, ζητήματα που αφορούν την κοινωνική Ασφάλιση, φορολογικά θέματα)
 • Ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση υγείας και συνταξιοδότησης
 • Σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, μαθήματα ελληνικής και ρωσικής γλώσσας
 • Εξυπηρέτηση για θέματα τουριστικής φύσεως
 • Ζητήματα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού